MVO

MVO

Als familiebedrijf, dat sinds 2006 als Rederij de Jong B.V. door het leven gaat, vinden wij het belangrijk dat een onderneming zich niet alleen maar richt op economische prestaties, maar zich ook bezighoudt met de sociale kant van het zaken doen. Zodoende creer je als onderneming een goede werksfeer waar iedereen beter van wordt.

Beleid

Rederij de Jong B.V. heeft zich ten doel gesteld derden te voorzien in hun vervoers- en opslagbehoeftes op het water. Hierbij worden de volgende kernwaardes in acht genomen:

Onafhankelijk
Door het ontbreken van een financieel belang bij zowel lading als verladers staan we als familiebedrijf sterk voor een eerlijke dienstverlening.

Ondernemend
Kansen zien en benutten, samen met klanten en met een eigen visie op de toekomst worden er weloverwogen beslissingen genomen met het oog op de toekomst

Betrokken
Goed luisteren naar klanten is essentieel om vast te stellen wat de behoeftes zijn. Hierdoor worden vloot en personeel zo efficiënt mogelijk ingezet voor een oplossing op maat.

Ontzorgen
Het hele traject van laden naar lossen wordt zoveel mogelijk zelf afgestemd met de betrokken verladers om deze zorg van klanten af te nemen.

Keurmerken

Vier van de acht duwboten in eigendom van Rederij de Jong B.V. voldoen aan de eisen van de Green Award certificering. Hierdoor lopen we voor op (technische) eisen die in 2015 van kracht gaan. Het is een doel om de certificering te continueren en uit te breiden.

De eigen en ingehuurde duwbakken die grondstoffen vervoeren voor de (dier)voedselindustrie, zijn voorzien van een GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart certificaat.

Om motorschepen en duwbakken te mogen bevrachten met een dergelijke lading is Rederij de Jong B.V. gecertificeerd met een GMP+ B4.2 Bevrachting van kustvaart- en binnenvaarttransport

Daarnaast is de rederij in het bezit van een NIWO-certificaat voor het mogen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Medewerkers

Het merendeel van de medewerkers zijn opvarenden op onze duwboten. Om deze zo goed mogelijk op te leiden van lichtmatroos tot schipper in de bijzondere duwvaart is de rederij een erkend leerbedrijf voor de opleidingen Matroos binnenvaart, Schipper binnenvaart en Kapitein binnenvaart om de opgedane kennis in de praktijk uit te voeren.

Over het algemeen wordt er week op/week af gevaren. Er wordt daardoor continu geïnvesteerd om de duwboten van alle gemakken te voorzien van de huidige tijd.

Sponsoring

Medewerkers van Rederij de Jong B.V. zijn betrokken bij diverse sportverenigingen en –activiteiten. In verband met de binding van de rederij met de dorpen Rozenburg en Rijsoord is er besloten de voetbalverenigingen V.V. Rozenburg en V.V. Rijsoord een kleine bijdrage tegen d.m.v. resp. een reclamebord en shirtsponsoring.

Daarnaast worden er bijdrages geleverd aan evenementen zoals Alpe d’Huzes.